خدمات قابل ارائه توسط دکتر فرزاد مسیحا
درمان آسم
درمان آلرژی تنفسی
درمان سرفه کودکان
درمان سینوزیت
درمان تنگی نفس کودکان
ناهنجاری های مادرزادی ریه
درمان تنگی نفس
درمان رینیت آلرژیک
درمان برونشکتازی
درمان فیبروز کیستیک (CF)
درمان تنگی نای
درمان ذات الریه کودکان
درمان انسداد ریه
درمان سیاه سرفه
درمان عفونت ریه
درمان سندرم مژک بیحرکت (PCD)
درمان آنفولانزا
درمان پنوموتوراکس
درمان فشار خون ریوی
درمان آبسه ریه
درمان ریه شیمیایی
درمان سل
درمان ندول های ریه
درمان پلورال افیوژن
درمان آمپیم ریه
درمان برونشیت
درمان فیبروز ریه
پیوند ریه
درمان بیماری سارکوئیدوز
درمان آمبولی ریه
درمان آمفیزم ریوی