اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات قابل ارائه
  • پیوند کلیه
  • درمان مثانه عصبی
  • درمان سنگ کلیه
  • درمان عفونت ادراری
  • درمان هیدرونفروز (ورم کلیه)
  • درمان سیستینوزیس
  • درمان کلیه پلی کیستیک
  • درمان کلیه مولتی کیستیک
  • درمان نارسایی کلیه
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر هما مسرور
مجموع 3 مورد.
دکتر هما مسرور
نوسان در فشار خون
دکتر هما مسرور
فوق تخصص نفرولوژی
فوق تخصص نفرولوژی

قبل  

دکتر هما مسرور
نارسایی کلیه
دکتر هما مسرور
فوق تخصص نفرولوژی
فوق تخصص نفرولوژی

قبل  

دکتر هما مسرور
تغییر رنگ ادرار
دکتر هما مسرور
فوق تخصص نفرولوژی
فوق تخصص نفرولوژی

قبل