دکتر هما مسرور
دکتر هما مسرور
فوق تخصص نفرولوژی
شماره نظام : 83434
اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات قابل ارائه
  • پیوند کلیه
  • درمان مثانه عصبی
  • درمان سنگ کلیه
  • درمان عفونت ادراری
  • درمان هیدرونفروز (ورم کلیه)
  • درمان سیستینوزیس
  • درمان کلیه پلی کیستیک
  • درمان کلیه مولتی کیستیک
  • درمان نارسایی کلیه
آخرین سوالات دکتر مسرور
مجموع 3 مورد.
دکتر هما مسرور
پیوند
دکتر هما مسرور
فوق تخصص نفرولوژی
فوق تخصص نفرولوژی

دکتر هما مسرور
نوسان در فشار خون
دکتر هما مسرور
فوق تخصص نفرولوژی
فوق تخصص نفرولوژی

دکتر هما مسرور
نارسایی کلیه
دکتر هما مسرور
فوق تخصص نفرولوژی
فوق تخصص نفرولوژی