فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۸
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
متخصص قلب و عروق
۱۳۸۶
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دارای بورد تخصصی