دکتر یلدا مظلوم
دکتر یلدا مظلوم شماره نظام پزشکی (76465)
متخصص قلب و عروق

فارس ، شيراز

فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۸
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
متخصص قلب و عروق
۱۳۸۶
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دارای بورد تخصصی