اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

بیمارستان نکویی فرقانی

قم، بلوار شهید جواد دل آذر

31333 025 [ الان می توانید تماس بگیرید ]

شنبه تا یک شنبه و سه شنبه ها از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 20:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر علی معظمی پور
مجموع 3 مورد.
دکتر علی معظمی پور
خشکی مفصل و درد نقطه در ک...
دکتر علی معظمی پور
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر علی معظمی پور
خارج کردن نیل از ران
دکتر علی معظمی پور
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر علی معظمی پور
پرش ناگهانی پاها با درد و...
دکتر علی معظمی پور
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل