دکتر علی معظمی پور
قم
شماره نظام : ۱۴۱۳۰۹
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت دهی اینترنتی
P
قم، بلوار شهید جواد دل آذر (مسیر یابی)
تلفن تماس : 31333 025 - 09373479017
موبایل منشی : ۰۹۰۳۹۶۱۷۳۱۳
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00