نوبت دهی اینترنتی
P
قم، بلوار شهید جواد دل آذر (مسیر یابی)
تلفن تماس : 31333 025
موبایل منشی : ۰۹۱۲۱۰۲۴۲۹۴
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00