نوبت دهی اینترنتی
P
خراسان رضوی، نيشابور، میدان بسیج، ابتدای جاده باغرود، کلینیک خیام (مسیر یابی)
تلفن تماس : 5143219600 051
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 18:00 الی 22:00
چهارشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 14:00

P
خراسان رضوی، نيشابور، ارگ جنوبی، درمانگاه عطار (مسیر یابی)
تلفن تماس : 43304 051
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:30 صبح الی 12:00 ظهر
پنج شنبه ها : از ساعت 08:30 صبح الی 12:00 ظهر