فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۷
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص پوست، مو و زیبایی
۱۳۸۴
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی