دکتر مهتاب مستوفی زاده
دکتر مهتاب مستوفی زاده شماره نظام پزشکی (71851)
متخصص پوست، مو و زیبایی

تهران

فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۷
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص پوست، مو و زیبایی
۱۳۸۴
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی