دکتر معصومه مظفری
دکتر معصومه مظفری شماره نظام پزشکی (29170)
متخصص زنان، زایمان و نازایی

البرز ، کرج

فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۶۸
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
۱۳۸۲
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی