خدمات قابل ارائه توسط دکتر مژگان جهانفر
زایمان
درمان قاعدگی نامنظم
درمان خونریزی غیر طبیعی رحم
درمان زخم دهانه رحم
درمان کیست تخمدان
درمان فیبروم رحمی
توبکتومی
گذاشتن آی یو دی (IUD)
نوار قلب جنین (NST)
مشاوره قبل از بارداری
تست پاپ اسمیر
درمان پولیپ رحم