دکتر سید حسین ناصری
دکتر سید حسین ناصری
خراسان رضوی ، تربت حيدريه
شماره نظام : 79326
نوبت دهی اینترنتی
P
خراسان رضوی، تربت حيدريه، خیابان فردوسی جنوبی، فردوسی ۶۰، ساختمان مهری (مسیر یابی)
تلفن تماس : 52247645 051
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 17:00
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 17:00
دوشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 17:00
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 17:00
چهارشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 17:00
پنج شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 17:00