دکتر فاطمه نجاتی فر
دکتر فاطمه نجاتی فر
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
گیلان ، رشت
شماره نظام : 92098
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۴
متخصص داخلی
۱۳۸۹
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
۱۳۹۴
دارای بورد فوق تخصصی