دکتر فاطمه نجاتی فر

دکتر فاطمه نجاتی فر

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی در رشت
عنوان مشاوره:
کبودی انگشتان پا
مشاهده
عنوان مشاوره:
کبودی
مشاهده
عنوان مشاوره:
ازدواج با خانم تالاسمی می...
مشاهده
عنوان مشاوره:
پایین بودن نوتروفیل خون و...
مشاهده
عنوان مشاوره:
پزشکی
مشاهده
عنوان مشاوره:
درد مفصلی
مشاهده
عنوان مشاوره:
زخم شدن دست
مشاهده
عنوان مشاوره:
غده طحال
مشاهده
عنوان مشاوره:
دارو
مشاهده
عنوان مشاوره:
سرطان
مشاهده