دکتر فاطمه نجاتی فر

دکتر فاطمه نجاتی فر

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی در رشت
خدمات قابل ارائه توسط دکتر فاطمه نجاتی فر
درمان سرطان کبد
درمان سرطان مثانه
درمان سرطان رحم
تشخیص نارسایی کلیه
بررسی آسیت
تشخیص فیبرومیالژی