نوبت دهی اینترنتی
P
خوزستان، بهبهان، خیابان پیروز، مجتمع ابن سینا (مسیر یابی)
تلفن تماس : 52830566 061
موبایل منشی : 09012650099
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
یک شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
دوشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
سه شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
چهارشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00