فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۵
متخصص قلب و عروق
۱۳۹۵
دارای بورد تخصصی