دکتر آرش جمال امیدی
جواب سی تی انژیو
دکتر آرش جمال امیدی
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

قبل  

دکتر آرش جمال امیدی
مقایسه اسکن هسته ای قلب و...
دکتر آرش جمال امیدی
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

قبل  

دکتر آرش جمال امیدی
افت فشار و تپش قلب
دکتر آرش جمال امیدی
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

قبل  

دکتر آرش جمال امیدی
افت فشار
دکتر آرش جمال امیدی
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

قبل  

دکتر آرش جمال امیدی
درد قلب
دکتر آرش جمال امیدی
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

قبل  

دکتر آرش جمال امیدی
درد زیر بغل
دکتر آرش جمال امیدی
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

قبل  

دکتر آرش جمال امیدی
سستی دست چپ و سرگیجه شدید...
دکتر آرش جمال امیدی
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

قبل  

دکتر آرش جمال امیدی
شک در علائم مشکلات مربوط ...
دکتر آرش جمال امیدی
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

قبل