فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۹
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
۱۳۸۸
دارای بورد فوق تخصصی
متخصص جراحی عمومی
۱۳۸۸
دارای بورد تخصصی