دکتر غلامرضا رهبری بنائیان
دکتر غلامرضا رهبری بنائیان
آذربایجان شرقی ، تبريز
شماره نظام : 85156
خدمات قابل ارائه توسط دکتر غلامرضا رهبری بنائیان
درمان سینوزیت
درمان آمبولی ریه
درمان تنگی نای
درمان سیلیکوزیس
درمان آمبولی چربی ریه
درمان سل
درمان آلرژی تنفسی
درمان پنوموتوراکس
درمان فشار خون ریوی
درمان ریه شیمیایی
درمان سیاه سرفه
درمان فیبروز کیستیک (CF)
درمان برونشکتازی
درمان پلورال افیوژن
درمان آمپیم ریه
درمان رینیت آلرژیک
درمان آسم
درمان تنگی نفس
درمان فیبروز ریه
درمان عفونت ریه
درمان آبسه ریه
درمان بیماری سارکوئیدوز
پیوند ریه
درمان ندول های ریه
درمان آمفیزم ریوی
درمان انسداد ریه
درمان برونشیت
درمان سندرم مژک بیحرکت (PCD)