دکتر رضا عبدی
دکتر رضا عبدی
تهران
شماره نظام : ۹۶۹۱۷
اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

کلینیک ابن سینا

تهران، فلکه دوم صادقیه، ابتدای کاشانی

47908322 021

سه شنبه ها از ساعت 14:00 تا ساعت 20:00، پنج شنبه ها از ساعت 09:00 صبح تا ساعت 13:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوالات دکتر عبدی
مجموع 3 مورد.
دکتر رضا عبدی
کمردرد
دکتر رضا عبدی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر رضا عبدی
استخوان
دکتر رضا عبدی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر رضا عبدی
راهنمایی فوری
دکتر رضا عبدی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی