نوبت دهی اینترنتی
P
فارس، آباده، بلوار پاسداران، روبرو مقاومت بسیج (مسیر یابی)
تلفن تماس : 44337542 071 - 32359498 071
موبایل منشی : 09177165032
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 22:00
یک شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 22:00
دوشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 22:00
سه شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 22:00
چهارشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 22:00