فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۵
متخصص روانپزشکی
۱۳۹۵
دارای بورد تخصصی
دکتر فاطمه رستم خانی متخصص اعصاب و روان، دارای بورد تخصصی روانپزشکی هستند. ایشان مشغول به کار در بیمارستان های شهید بهشتی، بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) و بیمارستان آیت اله موسوی (ره) زنجان از سال ۱۳۸۷ می باشند. همچنین ایشان دارای مطب و کلینیک اختصاصی اعصاب و روان هوشمند در زنجان هستند.