خدمات قابل ارائه توسط دکتر علیرضا ثابت پور
درمان سینوزیت
درمان برونشکتازی
درمان آمبولی ریه
درمان تنگی نای
درمان سیلیکوزیس
درمان آمبولی چربی ریه
درمان سل
درمان آلرژی تنفسی
درمان آنفولانزا
درمان پنوموتوراکس
درمان فشار خون ریوی
درمان ریه شیمیایی
درمان پلورال افیوژن
درمان آمپیم ریه
درمان برونشیت
درمان رینیت آلرژیک
درمان آسم
درمان تنگی نفس
درمان فیبروز ریه
درمان عفونت ریه
درمان آبسه ریه
درمان بیماری سارکوئیدوز
پیوند ریه
درمان ندول های ریه
درمان آمفیزم ریوی
درمان سیاه سرفه