نوبت دهی اینترنتی
P
آذربایجان شرقی، تبريز، خیابان ششگلان (مسیر یابی)
تلفن تماس : 35262250 041
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 19:00
دوشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 19:00