نوبت دهی دکتر علیرضا سیما

لطفاً علت درخواست مراجعه حضوری را تکمیل کنید.
لطفاً محل مورد نظر را انتخاب کنید.


کلینیک ویژه شریعتی خیابان کارگر شمالی، خیابان دوم، پلاک 17، کلینیک بیمارستان شریعتی
لطفا روز ویزیت را انتخاب کنید.
لطفاً ابتدا محل مورد نظر را انتخاب کنید.

در حال بارگزاری ساعت ها
{{ time.value }}
لطفاً زمان درخواستی را انتخاب کنید.

وقت را برای چه کسی می خواهید؟