نوبت دهی اینترنتی
P
اصفهان، خیابان حکیم نظامی، ابتدای خیابان شریعتی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33033301 031
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 18:00 الی 21:00
سه شنبه ها : از ساعت 18:00 الی 21:00