نوبت دهی اینترنتی
P
بوشهر، كنگان، کلینیک کوثر (مسیر یابی)
تلفن تماس : 37227777 077
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 18:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 18:00 الی 20:00

P
بوشهر، كنگان، خیابان رازی، بیمارستان امام خمینی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 37228533 077
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 08:00 صبح