نوبت دهی اینترنتی
P
تهران، خیابان پیروزی، سه راه سلیمانیه (مسیر یابی)
تلفن تماس : 38241 021
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 00:00 صبح
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 00:00 صبح
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 00:00 صبح