دکتر میلاد زاهدی
دکتر میلاد زاهدی شماره نظام پزشکی (86931)
متخصص روانپزشکی

تهران

خدمات قابل ارائه توسط دکتر میلاد زاهدی
درمان سردرد خوشه ای
درمان اختلال درد
درمان اختلال جسمانی سازی
درمان اختلال تبدیلی
درمان خود بیمار انگاری
درمان خود زشت انگاری
درمان بی اشتهایی عصبی
درمان پرخوری عصبی
درمان هذیان
درمان اسکیزو افکتیو
درمان اسکیزوفرنی
درمان اختلالات روان تنی
درمان اختلالات جنسی
درمان اختلال کمبود توجه
درمان سردرد تنشی
درمان اختلال رفتاری ناشی از عقب ماندگی ذ ...
درمان اختلال وسواسی جبری
درمان فوبی اختصاصی
درمان ترس از مدرسه
درمان آسپرگر
درمان طیف اوتیسم
درمان اختلال سلوک
درمان خود ارضایی
درمان پرخاشگری
درمان ناخن جویدن
مشاوره ازدواج
مشاوره خانواده
درمان اختلالات یادگیری
درمان دوقطبی
درمان اعتیاد
درمان بیش فعالی
درمان اوتیسم
درمان اختلالات خواب
درمان لکنت زبان
درمان آلزایمر
درمان وسواس
درمان فراموشی
درمان افسردگی
درمان ترس (فوبیا)
درمان اضطراب اجتماعی
درمان اضطراب منتشر
درمان شخصیت اجتنابی
درمان شخصیت وسواسی جبری
درمان شخصیت اسکیزوئید
درمان شخصیت خودشیفته
درمان شخصیت وابسته
درمان شخصیت نمایشی
درمان شخصیت مرزی
درمان شخصیت بدبین
درمان تیک
درمان زوال عقل
درمان استرس پس از حادثه
درمان پانیک