به مدفوع سست و آبکی اسهال گفته می شود که دفعات آن بیش از حد معمول است و همچنین ممکن است گرفتگی شکم و حجم بیشتری از مدفوع را نیز تجربه کنید. انواع اسهال از لحاظ نشانه های خاص مثل شدت و مدت، متفاوت است.

اسهال حاد معمولا چند روز به طول می انجامد و به دلیل نوعی از عفونت انگلی، ویروسی و باکتری ایجاد می شود.

اسهال مزمن از اسهال حاد طولانی تر است و معمولا بیش از سه هفته ادامه دارد.

اسهال مزمن می تواند نشان دهنده یک اختلال جدی مثل "کولیت اولسرو" یا "بیماری کرون" یا حالتی خفیف تر مثل "سندورم روده تحریک پذیر" باشد.