افزایش آنزیم های کبدی ممکن است نشانه ای از التهاب یا آسیب به سلول های کبدی باشد. سلول های کبدی متورم یا آسیب دیده، بیشتر از میزان متداول برخی از مواد شیمیایی را تولید می کنند که این مواد شامل آنزیم های کبدی هم می شود که وارد جریان خون شده و موجب بالا رفتن آنزیم های کبدی در آزمایشات خون می شوند.

شایع ترین آنزیم های کبدی افزایش یافته که معمولا مشاهده می شوند عبارتند از:

  • آلانین ترانس آمیناز (ALT)
  • آسپارتات ترانس آمیناز (AST)

آنزیم های کبدی افزایش یافته ممکن است طی آزمایشات خونی روتین کشف شوند. در بیشتر موارد، سطح آنزیم های کبدی به صورت ملایم و موقتی بالا می رود. در بیشتر موارد سطوح آنزیم های کبد کم و بیش بالا می روند.

در اکثر مواقع، آنزیم های کبدی افزایش یافته، نشان دهنده مشکل کبدی جدی و مزمنی نمی باشند.