پروتئین بالای خون (هایپرپروتئینمی) همان غلظت بالای پروتئین در خون می باشد. بالا بودن پروتئین خون به خودی خود مشکل یا بیماری نبوده اما می تواند نشانه این باشد که بیمارید. پروتئین بالای خون به تنهایی علائم و نشانه هایی ندارد اما گاهی اوقات وقتی آزمایش خون را برای مشکلات و علائم دیگری انجام می دهید، پروتئین بالای خون نیز کشف می گردد.