داروهایی که موجب تعریق شبانه می شوند

تعریق شبانه می تواند از عوارض جانبی برخی داروها باشد مثل:

 • داروهای ضد افسردگی
 • داروهای تنظیم کننده هورمون (هورمون درمانی)
 • داروهای کاهش قند خون (عوامل هیپوگلیسمیک)

 

اختلالات پزشکی نیز موجب تعریق شبانه می شود

بیماری ها و حالاتی که منجر به تعریق شبانه می شوند عبارتند از:

 • استرس
 • اختلال اعصاب ارادی (آسیب وارده به اعصاب خودکار)
 • بروسلوز (نوعی عفونت باکتریایی)
 • سندرم کارسینوئید (سندروم ناشی از نوع خاصی از تومور سرطانی)
 • اندوکاردیت (عفونت غشاء قلب)
 • AIDS/HIV
 • لنفوم هوچکین (Hodgkin's lymphoma)
 • پرکاری تیروئید
 • سرطان خون
 • یائسگی
 • میلوفیبروز (اختلال مغز استخوانی)
 • لنفوم غیرهوچکین (Non-Hodgkin's lymphoma)
 • استئومیلیت (نوعی عفونت استخوانی)
 • فئوکروموسیتوم (یک تومور نادر غده آدرنال)
 • تورم پیوژنیک (پر شدن حفره به دلیل یک عفونت)
 • اختلالات خواب (مثل آپنه مسدود کننده در خواب)
 • سیرنگومیلی (پر شدن کیسه (سیست) در ستون فقرات)
 • سل