با مشاهده علائم زیر به پزشک مراجعه نمایید

  • تعریق به شکلی منظم رخ می دهد
  • خوابتان را مختل می کند
  • با علائم دیگری نظیر تب یا کاهش وزن بی دلیل همراه است