آبریزش بینی به ترشحات بیش از حدِ بینی گفته می شود که ممکن است مایعی شفاف و یا مخاطی غلیظ باشد که توسط بافت بینی، عروق خونی آن و همچنین بافت های اطراف تولید می شود. این مایع ممکن است از سوراخ های بینی یا پشت حلق جاری شود.

از اصطلاحات رینوره و رینیت مخاطی نیز برای توصیف آبریزش بینی استفاده می شود که اگر بخواهیم دقیق تر صحبت کنیم، رینوره به ترشح رقیق و شفاف بینی اشاره دارد در حالی که رینیت به التهاب بافت بینی اشاره دارد که به علل متعددی رخ می دهد و موجب آبریزش بینی می شود. گرفتگی بینی نیز ممکن است با آبریزش بینی همراه باشد.