احساس عدم دریافت اکسیژن کافی، احساسی بسیار نگران کننده و ترسناک است. اگرچه تنگی نفس توسط افراد مختلف به طور متفاوت بیان می شود، ولی عموما آن را با احساس فشرده شدن شدید قفسه سینه یا احساس خفگی توصیف می کنند. با توجه به علت، ممکن است تنگی نفس را فقط یکبار یا به طور دوره های متناوب که می تواند دائمی شود، تجربه کنید.

ورزش خیلی شدید، دمای بسیار بالا، چاقی زیاد و ارتفاع زیاد همگی می توانند منجر به تنگی نفس در یک فرد سالم شوند. جدا از این مثال ها، تنگی نفس معمولا نشانه یک بیماری می باشد. اگر به تنگی نفس بدون دلیل خصوصا به طور شدید و ناگهانی دچار شدید هرچه سریع تر به پزشک مراجعه کنید.