به بویی که ادرار، پس از خارج شدن از بدن تولید می کند، بوی ادرار می گویند. بوی طبیعی ادرار ملایم و نسبتا غیر محسوس بوده ولی گاهی اوقات بوی آن متفاوت است. از بوی شیرین تا متعفن، که نشان دهنده یک اختلال است.