هر بویی که از واژن متصاعد می شود را بوی واژنی گویند. داشتن بویی نا چیز برای واژن امری طبیعی است، اما بوی شدید مثل بوی ماهی غیر عادی بوده و نشان دهنده یک مشکل است.

بوی واژنی معمولا با سایر علائم ونشانه های واژنی نظیر سوزش، تحریک، خارش یا ترشح همراه است.