بازگشت به لیست سوالات
M.S
عنوان :

پرده بکارت

متخصص زنان، زایمان و نازا ...
پرده بکارت با دخول پاره میشه؟ یا ضربه مثل کشیدگی بیکنی پاره میشه.
من رابطه نداشتم ولی همش استرس پارگی دارم. چون یکبار ضربه خورده م نوممن

دکتر صدیقه آذری

هر اسیب نفودی به پرده میتواند