بازگشت به لیست سوالات
ا.م
عنوان :

تاول پوستی

متخصص پوست، مو و زیبایی
سلام بچه من بیماری گال داره وپماد پرمترین۵%استفاده کردم بعد از یک هفته الان تاول زده

دکتر محمد سعیدی

سلام
مطمئنی گال بوده؟
همه خانواده زدن دارو را؟
چند سالشه
عکس بفرست

ا.م

سلام بله مطمئنم به دکتر مراجعه کردم همه خانواده هم پماد زدن
سلام بله مطمئنم به پزشک مراجعه کرده بودم همه هم پماد زدیم اینهم عکس
یک سال وسه ماه شه

دکتر محمد سعیدی

کجاها زده
فقط یک پا؟

ا.م

نه کف پا زانو بازوش هم زده

دکتر محمد سعیدی

روی بیضه ها چی؟(البته اگه پسره)
بقیه خانواده چی

روی بیضه ها چی؟(البته اگه پسره)
بقیه خانواده چی

ا.م

نه روی بیه ها نزده بقیه خانواده هم چیزیشون نیست

دکتر محمد سعیدی

پماد فبوسینولون روزی دوبار بزن تا ۴ روز فقط
و اگر بهتر نبود ببر متخصص از نزدیک ببینه

ا.م

ممنون ادرس مطبتون رو میشه بدین

دکتر محمد سعیدی

۷۷۸۶۰۷۴۰