بازگشت به لیست سوالات
ف.م
عنوان :

زایمان

متخصص زنان، زایمان و نازا ...
با نامزدم رابطه داشتم از مقعد بعد رابطه دست نامزدم اغشته به آب منی بود به واژنم زد من بعد از هجده ساعت دوتا قرص ال دی خوردم و شونزده ساعت بعد از اون قرص دوباره دو قرص ال دی خوردم خواستم بدونم احتمال حاملگی وجود داره؟ باید چکار کنم تورو خدا جواب بدین

دکتر بهناز عطارشاکری

خیر خیلی بعیده