بازگشت به لیست سوالات
م.س
عنوان :

کلیه درد بعضی از وقت ها

متخصص کلیه و مجاری ادراری ...
کم شدن فشار و سرعت ادرار و در صورت مصرف بیش از اندازه اب تخلیه صورت میگیرد حتی رنگ ادرار بسیار روشن و شفاف مثل اب میباشد اما سرعت و شتاب ان کم شده البته یک هفته هست اینطوری شده ازمایش عفونت ادراری هم سالم هست

دکتر رضا ولی پور

با سلام سن شما چقدره ؟ سونوگرافی از نظر کلیه ها مثانه و تعیین حجم باقیمانده ادراری انجام بدین

م.س

۳۷ سالمه

دکتر رضا ولی پور

جنس؟

م.س

مرد

دکتر رضا ولی پور

با سلام قرص پروترال اپاس روزی یکعدد را امتحان کنید

م.س

با سلام رفتم پیش دکتر عبادی در قزوین اینها رو تجویز کرده
قرص تریا مترن اچ روزانه یک عدد
باکلوفن هر ۱۲ ساعت یک عدد

دکتر رضا ولی پور

آیا اون داروها موثر بوده اند؟

م.س

بله
سنگم رو چیکار کنم
در ضمن با مصرف این قرص ها خیلی میرم دستشویی برای ادرار

دکتر رضا ولی پور

تریامترن اچ داروی مدر است و ادرار را زیاد میکند سنگ ۴ میل را با آب خوردن و طناب زدن دفع کنید ممکن است هم واقعا وجود نداشته باشه

م.س

بسیار ممنونم موفق باشید
اقای دکتر شرمنده من از دستشویی بلند میشم بازم چند قطره از ادرار میریزه به لباسم
چیکار کنم

دکتر رضا ولی پور

استبرا کنید