بازگشت به لیست سوالات
م.ی
عنوان :

مثانه

متخصص کلیه و مجاری ادراری ...
مثانه بنده درد می کند یک ماه است سون گرافی داده ام جوابش two gravels ۲-۳ mmin upper and lower calyx of rt kidney is seen دکتر دارو نوشتگفت سنگ دارم و آب زیاد خوردم با فعالیت اما دارو تمام شد همچنان مثانه درد دارم سوزش ندارم درد کلیه هم ندارم آزمایش دادم عفونت هم ندارم چکار کنم ممنون

دکتر محمد محسن مظلوم فرد

مشکل روده ای ندارید؟

م.ی

نه مشکل روده نداشتم تا بحال فقط اسم خفیف داشتم

دکتر محمد محسن مظلوم فرد

احتمالا دچار التهاب پروستات شده اید

م.ی

سون گرافی از پروستات هم گرفتم دکتر هم گفت نرماله
خوب اگر هم برا پروستات هست دارو چی بخورم تجویز ی ندارید