سوالات پزشکی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر مهدیه نیک نژاد خسمخی
ویروس کرونا
دکتر مهدیه نیک نژاد خسمخی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر مهدیه نیک نژاد خسمخی
علائم کرونا
دکتر مهدیه نیک نژاد خسمخی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر خسرو صادق نیت
معده
دکتر خسرو صادق نیت
متخصص طب کار و فلوشیپ طب خواب
متخصص طب کار و فلوشیپ طب ...

دکتر مجتبی ملکی
گلودرد
دکتر مجتبی ملکی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر حمید براهیمی
درخواست
دکتر حمید براهیمی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر رامیز کامرانی
علایم کرونا
دکتر رامیز کامرانی
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه

دکتر ملیحه رمضانی مهر
حمله پانیک
دکتر ملیحه رمضانی مهر
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر بهروز مقدادی
میزان مجاز مصرف زینک
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر محمد علیپور
عفونت لوزه ها
دکتر محمد علیپور
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر بهروز مقدادی
اسهال بچه ها
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان