سوالات پزشکی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر میلاد مظفری
مشکلات پانکراس
دکتر میلاد مظفری
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر محسن فیاض
خال
دکتر محسن فیاض
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

دکتر میلاد مظفری
خلط گلو
دکتر میلاد مظفری
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر عزت الله رحیمی
خلط سبز رنگ در گلو
دکتر عزت الله رحیمی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر بهنام مقدادی
غربالگری
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
بوی دهان
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر عزت الله رحیمی
گلودرد و کرونا
دکتر عزت الله رحیمی
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر سیدهادی حسینی سعادت
گلو درد کرونا
دکتر سیدهادی حسینی سعادت
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر مجتبی ملکی
گلو درد و کرونا
دکتر مجتبی ملکی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر سیما محسنی آهنگر
خلط سبز رنگ
دکتر سیما محسنی آهنگر
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...