سوالات پزشکی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر بابک قلعه باغی
سرفه
دکتر بابک قلعه باغی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولو...

دکتر سیما محسنی آهنگر
اسهال و حالت تهوع و دل پی...
دکتر سیما محسنی آهنگر
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

دکتر بهروز مقدادی
تغذیه باشیر مادر
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر احمد نقوی
کولیک و نفخ و دل پیچه نوز...
دکتر احمد نقوی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر سیما محسنی آهنگر
گلودرد
دکتر سیما محسنی آهنگر
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

دکتر پانته آ تاجیک
الرژی
دکتر پانته آ تاجیک
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر بهروز مقدادی
رفلاکس معده
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر رامیز کامرانی
کرونا
دکتر رامیز کامرانی
فوق تخصص ریه
فوق تخصص ریه

دکتر مهتاب رضازاده
کرونا
دکتر مهتاب رضازاده
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر امیر انوشیروانی
پولیپ روده
دکتر امیر انوشیروانی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد