سوالات پزشکی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر بهروز مقدادی
شیر خشک پدیا
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر الهه خدابخشی
بلیچینگ
دکتر الهه خدابخشی
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر بهروز مقدادی
پیگیری مشاوره
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهنام مقدادی
کمبودوزن
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر گلشید قربانیان
فروگولوبین
دکتر گلشید قربانیان
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر بهروز مقدادی
جوتب ازمایش
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهنام مقدادی
بی اشتهایی و کمبود وزن
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهنام مقدادی
رویت نسخه
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
شربت اشتها
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر شهرام رضائی
از دست دادن بویایی
دکتر شهرام رضائی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی