سوالات پزشکی گروه گوارش و کبد

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر امیر انوشیروانی
خون در مدفوع
دکتر امیر انوشیروانی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر پانته آ تاجیک
درد معده
دکتر پانته آ تاجیک
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر پانته آ تاجیک
الرژی
دکتر پانته آ تاجیک
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر امیر انوشیروانی
درد معده
دکتر امیر انوشیروانی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر امیر انوشیروانی
درد قفسه سینه سمت چپ
دکتر امیر انوشیروانی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر سید علیرضا کابلی
نفخ معده
دکتر سید علیرضا کابلی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر پانته آ تاجیک
کبدوکرون
دکتر پانته آ تاجیک
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر ایرج خسرونیا
درد معده
دکتر ایرج خسرونیا
متخصص داخلی
متخصص داخلی

دکتر امیر انوشیروانی
درد شدید معده و لرز بعد ا...
دکتر امیر انوشیروانی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر امیر انوشیروانی
پولیپ روده
دکتر امیر انوشیروانی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد