سوالات پزشکی گروه گوارش و کبد

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر پانته آ تاجیک
تنگی نفس
دکتر پانته آ تاجیک
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر سید علیرضا کابلی
آنزیم کبدی و هلیکوباکتری
دکتر سید علیرضا کابلی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر سید علیرضا کابلی
مشکلات روده
دکتر سید علیرضا کابلی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر سید علیرضا کابلی
گیر کردن غذا در گلو
دکتر سید علیرضا کابلی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر فرهاد برازنده نویری
گیر کردن غذا در گلو
دکتر فرهاد برازنده نویری
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر رضا رشیدی
ریفلاکس میکروب و آلرژی
دکتر رضا رشیدی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر امیر انوشیروانی
داروی پردنیزولون
دکتر امیر انوشیروانی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر امیر انوشیروانی
رفلاکس معده
دکتر امیر انوشیروانی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر پانته آ تاجیک
معده درد
دکتر پانته آ تاجیک
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر امیر انوشیروانی
مشکلات گوارشی ناشی از کرو...
دکتر امیر انوشیروانی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد