سوالات پزشکی گروه نوزادان و کودکان

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر بهروز مقدادی
ادامه مشاوره
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر امیرحسین حسینی
رژیم غذایی و مکملها
دکتر امیرحسین حسینی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر بهروز مقدادی
مدفوع کردن زیاد کودک
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر مریم محلوجی راد
الرژی
دکتر مریم محلوجی راد
فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان
فوق تخصص ایمونولوژی و آلر...

دکتر بهروز مقدادی
دارو و غذا
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
دندان درآوردن
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
دارو
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهنام مقدادی
بی اشتهایی و رفلاکس
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهنام مقدادی
شیر خشک
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
کولیک نوزاد
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان