سوالات پزشکی گروه نوزادان و کودکان

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر بهروز مقدادی
واکسن
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر فریما تاج زاده
حساسیت به پروتیین گاوی و ...
دکتر فریما تاج زاده
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
تبخال و روزوئلا
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
واکسن
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر اصغر قیطاسی
خوردن زمین
دکتر اصغر قیطاسی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
بررسی نتیجه ازمایش
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
رفلاکس وکولیک
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
بی قراری و بی خوابی شبانه
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر مجید اصغرزاده
واکسن آنفولانزا و یکسالگی
دکتر مجید اصغرزاده
فوق تخصص عفونی کودکان
فوق تخصص عفونی کودکان

دکتر بهنام مقدادی
گرفتگی صدا
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان