سوالات پزشکی گروه نوزادان و کودکان

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر بهنام مقدادی
گرفتگی صدا
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهنام مقدادی
جواب ازمایش
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
آفت دهان
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
الرژی
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر فهیمه نورانی
واکسن 2 ماهگی
دکتر فهیمه نورانی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر شادی السادات مدرس
یبوست کودک٧ماه
دکتر شادی السادات مدرس
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
قرمزی چشم
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
کم خوابی ولجبازی
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
مشکل تغذیه کودک
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
الرژی
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان